Om Royal

Dåtid

Royal byggdes 1936 av makarna Lennart och Anna-Britta Larsson. Syftet var att bedriva handel, café och biografverksamhet i byggnaden. Redan 1944 köptes dock Royal av den då nybildade Medborgarhusföreningen. I och med det övergick Royal från att vara privatägt till att bli ett Folkets Hus.

1980 gjordes om- och tillbyggnader till en kostnad av 1,2 miljoner kr. Då tillkom delen som ligger närmast piteåvägen och som innehåller bl.a. kafélokalen, klädlogen och entrén.

1982 ingicks avtal med Piteå Kommun, där kommunen bl.a. åtog sig visst ekonomiskt ansvar. Den tidigare så populära dansverksamheten lades på is när publiken svek och omkostnaderna blev för stora. Biografen och Bingospelet gick även de mot en tynande framtid av samma skäl.

Nutid

Idag bedriver Piteå Kommun Kultur och Fritid en del verksamhet här. Rosviks Vävstuga finns i anslutning till Royal. Medborgarhusföreningen bedriver uthyrning av lokaler med komplett kök och utrustning till företag  föreningar och privata sammankomster/fester.

Framtid

Medborgarhusföreningen vill försöka koncentrera Rosviks föreningsliv till Royalhuset, i den mån huset kan erbjuda de olika föreningarna lämpliga lokaler. Vidare kommer man att undersöka marknaden för en biograf och annan nöjes- och kulturverksamhet.

Hitta till Royal Rosvik:

Klubbvägen 4
94533 ROSVIK

Utrustning mm

· Byggnaden är klassad för 500 personer vid dans / 300 personer sittande
· Stor sal med scen, rymmer 150 personer sittande
· Bord och stolar.
· Piano och liten ljudanläggning med CD och kassett + 1 st mikrofon
· Kafédel som rymmer 40 personer
· Modernt kök, fullt utrustat med porslin och diskmaskin
· Damrum med 3 WC, herrum med 2 WC
· Handikappanpassad toa och liten toa bakom scenen
· Dusch- och omklädningsutrymmen i anslutning till vävstugan
· Telefon för lokalsamtal och 112
· Rymliga parkeringsytor

TRÅDLÖST NÄTVERK